BiHus

Honning og Honningetiketter

Velkommen til hjemmesiden, hvor du kan bestille honning og


  honningetiketter, få information om ny høst m.m.

Etiketter

Bigården Løkkeshave, Løkkeshave 1, Sejstrup, 6740 Bramming. Mobil 40 17 28 17. e-mail: eilif@bihus.dk